O nama

Departman je u okviru Fakulteta naučno-obrazovna institucija sa dugom tradicijom i velikim naučno-istraživačkim iskustvom. U Departmanu radi dvadeset naučnih radnika, uglednih profesora i mladih talentovanih i perspektivnih saradnika.


Departman je organizator i realizator, zajedno sa kolegama sa drugih Departmana, osnovnih studija agroekonomskog smera i smera agroturizam i ruralni razvoj, kao i master studija i doktorskih studija iz ovih oblasti.


Departman je moderna naučna ustanova koja raspolaže kadrovima, kapacitetima, znanjem, iskustvom, tačnim i pravovremenim informacijama, moćnim pojedincima i uspešnim timovima. Naše ime i naše preporuke se respektuju i uvažavaju. Na tržištu intelektualnih usluga, iz svojih oblasti, Departman je jedna od naših vodećih, kompetentnijih i cenjenijih naučno–obrazovnih kuća.

http://polj.uns.ac.rs/agroekonomija/